Between honor and a hard place

Til første gang

I skal til første gang:

Være enige om disadvantages og overordnet karaktertræk (ændringer må gerne forekommer
efter 1. session)
Oprettet karakteren her på siden og have fundet et billede.
Der skal findes et navn til jeres awesome gruppe af ronin

Comments

doktor_fritz doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.